HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Automatsko pokretanje kamere uz Motion Launch Snap

Kada je ekran isključen, možete probuditi telefon direktno na aplikaciju Kamera.
  • Pritisnite i držite taster za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA ili SMANJENJE JAČINE ZVUKA, a zatim podignite telefon u horizontalni položaj.
  • Ili prvo podignite telefon u horizontalni položaj, a odmah zatim pritisnite taster za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA ili SMANJENJE JAČINE ZVUKA.
Ako ste postavili zaključavanje ekrana sa potvrdom, telefon će zatražiti Vašu potvrdu kada budete izlazili iz aplikacije Kamera.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?