HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Buđenje sa HTC BlinkFeedom

Prebacite se iz stanja mirovanja na HTC BlinkFeed bez pritiskanja dugmeta NAPAJANJE.
Važno: Ako ste postavili zaključavanje ekrana sa potvrdom, HTC Desire 828 će zatražiti Vašu potvrdu pre nego što ga otključate.
  1. Podignite telefon u uspravan položaj.
  2. Odmah proklizite prstom zdesna nalevo po ekranu.

Pobrinite se da ne dodirujete ekran kada telefon vibrira.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?