HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje Motion Launch gestova

Odaberite Motion Launch gestove koje želite uključiti i isključiti u Podešavanjima.
  1. Sa dva prsta povucite od vrha ekrana prema dole kako biste otvorili Brza podešavanja.
  2. Dodirnite > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  3. Dodirnite Motion Launch gestovi.
  4. Odaberite Motion Launch pokrete koje želite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?