HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje pametnih fascikli

Pametne fascikle su fascikle vidžeta HTC Sense Home koje dinamički menjaju sadržaj, zavisno od aplikacija koje preuzimate i koristite. Ako ne želite da vidite obaveštenja o nedavno preuzetim i preporučenim aplikacijama, možete isključiti pametne fascikle.
  1. Na Početnom ekranu proklizite udesno ili ulevo dok ne vidite vidžet HTC Sense Home.
  2. Dodirnite , a zatim dodirnite > Prikaži/Sakrij pametne fascikle.
  3. Odaberite koje pametne fascikle želite prikazati ili sakriti.
  4. Dodirnite U redu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?