HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pričvršćene i nepričvršćene aplikacije

Pričvršćivanje aplikacija, prečica ili fascikli na HTC Sense Home omogućuje Vam da ostanete unutar vidžeta.

Stavke u vidžetu HTC Sense Home imaće dva stanja: kada su pričvršćene i kad nisu. Nepričvršćene stavke automatski će se zameniti češće korišćenim stavkama.

  1. Na Početnom ekranu proklizite udesno ili ulevo dok ne vidite vidžet HTC Sense Home.
  2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
    • Za pričvršćivanje stavke, dodirnite je i držite sve dok ne vidite .
    • Da stavka postane nepričvršćena, potrebno ju je pritisnuti i držati sve dok se proces ne završi, a prikazan je na traci procesa.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?