HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Postavljanje lokacije kuće i posla

U vidžetu HTC Sense Home postavite lokaciju svoje kuće i posla, zavisno od Vaše adrese, Wi-Fi mreže ili od oboje.

Možete povezati više adresa i Wi‍-Fi mreža sa svakom od ovih lokacija. Koristeći Vaše postavljene adrese ili Wi‍-Fi mreže, vidžet HTC Sense Home moći će da odredi gde ste i da prikaže prikladne aplikacije.

  1. Na Početnom ekranu proklizite udesno ili ulevo dok ne vidite vidžet HTC Sense Home.
  2. Dodirnite > > Podešavanje lokacija.
  3. Izaberite lokaciju koju želite da podesite.
  4. Dodirnite i učinite nešto od navedenog:
    • Dodirnite stavku Adresa, a zatim unesite ulicu i broj ili je izaberite na mapi.
    • Dodirnite stavku Wi-Fi mreža i izaberite jednu ili više Wi‍-Fi mreža koje želite da povežete sa ovom lokacijom.
  5. Kad ste dovršili postavljanje lokacije kuće ili posla, pritisnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?