HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje ekrana telefona

Želite zabeležiti rezultat svoje igre ili napisati blog o funkcijama HTC Desire 828 ? Jednostavno možete slikati svoj ekran i podeliti ga putem Galerija.
Pritisnite i držite taster NAPAJANJE, a zatim taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA u isto vreme.

Snimak ekrana će se sačuvati u albumu Slike ekrana u aplikaciji Galerija.

Savet: Takođe, možete deliti sliku kada vidite oznaku na statusnoj traci. Otvorite panel Obaveštenja i dodirnite ispod obaveštenja o slici ekrana. Ako ne vidite , razmaknite dva prsta na obaveštenju slike ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?