HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija

Ako na HTC Desire 828 radite više stvari istovremeno i upotrebljavate razne aplikacije, lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.

Dodirnite za pregled nedavno otvorenih aplikacija.
  • Da biste se vratili na aplikaciju, jednostavno je dodirnite.
  • Da biste uklonili aplikaciju sa liste u tabelarnom prikazu, prevucite je nagore.

    Ako koristite kartični prikaz, prevucite ga ulevo ili udesno.

  • Da biste prikazali više otvorenih aplikacija, prevucite udesno da biste videli njihove sličice.
  • Dodirnite > Podešavanja > Raspored, a zatim izaberite tabelarni ili kartični prikaz.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?