HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Gestovi dodira

Upotrebljavajte gestove dodira za kretanje po Početnom ekranu, otvorenim aplikacijama, listanje kroz liste i više.

Dodirni

Ako želite birati stavke na ekranu, kao što su ikone aplikacija i podešavanja, ili pritiskati tastere na ekranu, samo ih kratko dodirnite prstom.

Dodir i držanje

Ako želite otvoriti dostupne mogućnosti određene stavke (npr. nekog kontakta ili linka Internet stranice), samo pritisnite i držite stavku.

Pomeranje ili klizanje

Brzo klizite prstom vodoravno po ekranu za prelaz između ekrana ili odlazak na Početni ekran. Brzo kliznite prstom vertikalno za listanje dokumenta i drugo.

Prevuci

Dodirnite i zadržite prst sa istim nivoom pritiska pre nego što počnete da ga povlačite. Prilikom povlačenja, ne podižite prst sve dok ne dođete na ciljni položaj.

Pokret

Pokret po ekranu sličan je pomeranju, međutim, neophodno je pomerati prste pomoću lakših i bržih pokreta, npr. prilikom pomeranja ulevo ili udesno na Početnom ekranu ili razgledanja kontakata ili liste poruka.

Dodir i držanje

Na Početnom ekranu možete lako pomerati vidžete ili ikonice sa jednog ekrana na drugi ekran.

Pritisnite i držite vidžet ili ikonicu jednim prstom, pa drugi prst pomerite po ekranu na novu lokaciju.

Klizanje preko ekrana sa dva prsta

U nekim aplikacijama, kao što su Galerija, Poruke, Pošta ili Internet pretraživač, možete razvući prste od sebe po ekranu kako biste povećali sliku ili tekst.

Proklizite koristeći dva prsta po ekranu za smanjenje slike ili teksta.

Klizanje sa dva prsta

Povucite statusnu traku sa dva prsta prema dole kako biste pristupili Brzim podešavanjima.

Prevlačenje sa tri prsta

  • Pomerite tri prsta po ekranu i HTC Connect će pustiti muziku ili video-zapise iz HTC Desire 828 na Vaš TV ili zvučnike. Takođe, možete podeliti sadržaje sa aplikacija poput YouTube.
  • Povucite prema dole kako biste se odvojili od uređaja.
Napomena: Media pokret uključen je automatski u Podešavanjima, što omogućuje pokret koristeći tri prsta za deljenje sadržaja.

Dodir pomoću tri prsta

Kada koristite aplikaciju Car, dodirnite ekran sa tri prsta da biste uključili glasovne komande.

Napomena: Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?