HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Gestovi pokreta

Upotrebljavajte pokretanje HTC Desire 828 za isključivanje ili utišavanje tona zvona i drugo.

Okretanje za utišavanje

Ako je Vaš uređaj okrenut prema gore i zvoni, možete ga okrenuti za nečujno.

Odaberite Podešavanja, dodirnite Zvuk i obaveštenja > Okreni za nečujno, a zatim odaberite:

Utišaj jednom Utišajte samo jednom nakon okretanja uređaja. Dok je uređaj u mirovanju okrenut prema dole, zvoniće ponovo ukoliko bude dolaznih poziva.
Utišaj uvek Nakon okretanja uređaja, ukoliko je uređaj i dalje okrenut prema dole, neće zvoniti ako bude dolaznih poziva.

Podignite za utišavanje tona zvona

Ako ste na poslovnom sastanku ili u restoranu i Vaš HTC Desire 828 zvoni, podignite ga kako bi se smanjila jačina tona zvona.

Ovo podešavanje možete uključiti ili isključiti. Odaberite Podešavanja, dodirnite Zvuk i obaveštenja, zatim odaberite opciju Podignite za utišavanje tona.

Automatsko povećanje jačine zvuka zvona ako je telefon u džepu ili torbi

Možete podesiti HTC Desire 828 tako da prepozna kada se nalazi u torbi ili džepu i da poveća jačinu zvuka zvona kako biste ga čuli u bučnom okruženju.

Ovo podešavanje možete uključiti ili isključiti. Odaberite Podešavanja, dodirnite Zvuk i obaveštenja, zatim odaberite opciju Uređaj u džepu.

Okrenite HTC Desire 828 za bolji pregled

Za bolji pregled, automatski možete promeniti orijentaciju sa vertikalnog na vodoravan prikaz ‒ tako što ćete okrenuti HTC Desire 828 na stranu.

Prilikom unošenja teksta možete okrenuti HTC Desire 828 na stranu i tako dobiti veću tastaturu.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?