HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Promena rasporeda dugmadi za navigaciju

Koristite desnu ili levu ruku? Prilagodite postavljanje tastera za navigaciju tako da odgovaraju onome što je najpogodnije za vas.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Personalizuj.
  2. Dodirnite Izmena dugmadi za navigaciju.
  3. Promenite raspored dugmadima za navigaciju prevlačenjem pored naziva dugmadi. Dobijeni raspored odozgo nadole u listi će odgovarati rasporedu s leva na desno na traci za navigaciju.
  4. Dodirnite Gotovo da biste sačuvali i primenili svoje prilagođavanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?