HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje četvrtog dugmeta za navigaciju

Možete da dodate četvrto dugme za navigaciju da biste olakšali uključivanje i isključivanje ekrana, uključili ili isključili automatsku rotaciju i još mnogo toga.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Personalizuj.
  2. Dodirnite Izmena dugmadi za navigaciju.
  3. Dodirnite četvrto dugme za navigaciju da biste ga dodali. Da biste imali samo tri dugmeta za navigaciju, pobrinite se da nije izabrana nijedna opcija četvrtog dugmeta.
  4. Dodirnite Gotovo da biste sačuvali i primenili svoje prilagođavanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?