HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Dugmad za navigaciju na ekranu

HTC Desire 828 ima tastere na ekranu za navigaciju na dnu ekrana koja se rotiraju kada menjate orijentaciju.

Standardna dugmad za navigaciju

Nazad
Početak
Skorašnje aplikacije

Opcije četvrtog dugmeta za navigaciju

Sakrij traku za navigaciju
Isključite ekran
Automatska rotacija
Obaveštenja
Brza podešavanja

Pogledajte Dodavanje četvrtog dugmeta za navigaciju.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?