HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ažuriranje softvera

HTC Desire 828 može proveriti i obavestiti Vas da li ima novih ažuriranja softvera.

Ažuriranja za neke HTC aplikacije i karakteristike, kao što je HTC Sense Home, mogu se preuzeti i instalirati sa Google Playa. Pogledajte Instaliranje ažuriranja sa Google Play za više informacija.

Provera verzije softvera sistema

Pre nego što instalirate ažuriranja softvera sistema, proverite koje verzije Androida i HTC Sense imate na svom telefonu.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Više o.
 2. Dodirnite Informacije o softveru.

Omogućavanje automatskog ažuriranja

Možete odabrati automatsko preuzimanje i instalaciju ažuriranja softvera za HTC ili aplikacije mobilnog operatera.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Više o.
 2. Dodirnite Ažuriranje softvera.
 3. Za uštedu prometa prenosa podataka, možete odabrati opciju ažuriranja samo preko Wi‍-Fi veze.
 4. Odaberite želite li automatski preuzimati ažuriranja softvera, aplikacija ili oboje.

  Ažuriranja aplikacija instaliraju se automatski. Potrebno je potvrditi instalaciju ažuriranja softvera sistema.

Instaliranje ažuriranja softvera

Ako je HTC Desire 828 povezan sa Internetom i ima ažuriranja softvera na raspolaganju, u statusnoj traci će se prikazati ikona obaveštenja o ažuriranju.
 1. Otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite Obaveštenje o ažuriranju.
 2. Ako ne želite preuzimati ažuriranja putem svoje veze prenosa podataka, odaberite Ažuriraj samo putem Wi-Fi.
 3. Dodirnite Preuzmi.
 4. Nakon završetka preuzimanja, dodirnite Instaliraj odmah, a zatim dodirnite U redu.

Nakon ažuriranja, HTC Desire 828 će se resetovati.

Instaliranje ažuriranja aplikacije

Kada je uspostavljena veza sa Internetom i nema dostupnog ažuriranja za Vaš HTC uređaj ili aplikacije mobilnog operatera, pojaviće se ikona obaveštenja o ažuriranju u statusnoj traci.
 1. Otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite Obaveštenje o ažuriranju.

  Otvoriće se ekran Ažuriranja sa listom ažuriranja za aplikacije koje mogu biti instalirane.

 2. Dodirnite stavku kako biste videli više, zatim dodirnite .
 3. Kada ste završili sa pregledanjem ažuriranja, dodirnite Instaliraj. Ukoliko bude potrebno, od Vas će biti zatraženo da ponovo pokrenete HTC Desire 828 .

Instaliranje ažuriranja sa Google Play

Neke HTC aplikacije i aplikacije treće strane mogu se ažurirati radi poboljšanja i rešenja za probleme pomoću Google Play. Možete ručno ažurirati aplikacije ili odrediti da Vaš telefon automatski preuzima i instalira ažuriranja za aplikacije kada su ona dostupna.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Play Store.
 2. Dodirnite za otvaranje menija.
 3. Dodirnite Moje aplikacije i igrice.

  Prikazaće se lista aplikacija koje su instalirane na Vašem telefonu.

 4. Pod stavkom Ažuriranja , dodirnite Aplikacije.
 5. Dodirnite Ažuriranje.
 6. Ako se traži, dodirnite Prihvatam.
Savet: U Play Store, dodirnite > Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija kako biste odabrali način na koji će se Google Play ažurirati.

Ručno proveravanje ažuriranja softvera

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Više o.
 2. Dodirnite Ažuriranje softvera. HTC Desire 828 će proveriti ima li dostupnih ažuriranja softvera.
Napomena: Ako nije uključena veza na Internet, od Vas će se zatražiti da uključite vezu prenosa podataka ili Wi‍-Fi mrežu. Kada uključite vezu sa Internetom, dodirnite Proveri kako biste proverili ima li dostupnih ažuriranja softvera.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?