HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Upoznavanje sa Vašim podešavanjima

Želite promeniti ton zvona, podesiti Wi‍-Fi povezivanje ili dodati svoje naloge? Ovo i mnoge druge stvari možete učiniti u Podešavanjima.
 1. Otvorite Podešavanja direktno sa panela Brza podešavanja ili sa ekrana Aplikacije.
  • Povucite statusnu traku sa dva prsta prema dole kako biste pristupili Brzim podešavanjima, a zatim dodirnite .
  • Sa početnog ekrana dodirnite kako biste došli na ekran Aplikacije, a zatim dodirnite Podešavanja.
 2. Evo nekih osnovnih podešavanja koja možete da promenite:
  • Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored opcije Wi-Fi radi uključivanja ili isključivanja. Dodirnite samu stavku ako želite urediti njena podešavanja.
  • Dodirnite Zvuk i obaveštenja ako želite postaviti ton zvona, odabrati zvučni profil ili urediti zvučna podešavanja za dolazne pozive.
  • Dodirnite Lična podešavanja ako želite da promenite pozadinu Početnog ekrana, stil zaključanog ekrana i drugo.
  • Dodirnite Nalozi i sinhronizacija ako želite da se prijavite na svoje razne naloge, poput e-maila, društvenih mreža i drugo.
  • Dodirnite Sigurnost za sigurnosna podešavanja uređaja HTC Desire 828 , npr. zaključavanje ekrana.
Savet: Dodirnite u Podešavanjima da biste brzo pronašli opcije i podešavanja.
Povezani „Kako da“
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?