HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Brzih podešavanja

Korišćenjem panela Brza podešavanja možete lako uključiti ili isključiti opcije Wi‍-Fi ili Bluetooth.
 1. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Sa dva prsta povucite statusnu traku.
  • Dvaput prevucite prstom od statusne trake.
 2. Da biste uključili ili isključili podešavanje, jednostavno dodirnite njegovu pločicu.
 3. Da biste promenili opcije za podešavanje, pritisnite i zadržite njegovu pločicu. Ili dodirnite .

Prilagođavanje Brzih podešavanja

Možete da uklonite, zamenite ili promenite raspored pločica u Brzim podešavanjima.
 1. Sa dva prsta povucite od vrha ekrana prema dole kako biste otvorili Brza podešavanja.
 2. Dodirnite i učinite nešto od navedenog:
  • U listi Brza podešavanja, pritisnite i zadržite pored stavke koju želite da premestite i prevucite je da biste promenili redosled liste.
  • Pod Sakrivene stavke, pritisnite i zadržite i prevucite je nagore da biste je načinili dostupnom u Brzim podešavanjima.
Napomena: Postoji ograničenje u broju pločica koje mogu da se prikažu u Brzim podešavanjima. Možda ćete morati da premestite postojeću stavku da biste napravili mesta za drugu.. Da biste uklonili stavku, povucite je ispod Sakrivene stavke.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?