HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Prenos fotografija, video-zapisa i muzike između telefona i računara

Postoje dva načina kako preneti medije sa računara ili na njega.
  • Povežite HTC Desire 828 sa Vašim računarom. Vaš računar će prepoznati telefon kao bilo koju USB memoriju, pa između njih možete kopirati medije. Pogledajte Kopiranje datoteka na ili sa HTC Desire 828 .
  • Preuzmite i upotrebite HTC Sync Manager softver na svom računaru. Možete ga jednostavno postaviti tako da automatski prenosi muziku, fotografije i video-zapise iz HTC Desire 828 na Vaš računar. Isto tako, možete sinhronizovati liste za reprodukciju između računara i svog telefona.

    Ako imate iPhone, možete ga povezati i preneti stavke kamere (fotografije i video-zapise) na svoj računar pomoćuHTC Sync Managera. Nakon toga, ponovo povežite HTC Desire 828 i kopirajte ih.

    Pogledajte O HTC Sync Manager-u.
  • Koristite usluge cloud memorije za čuvanje svojih podataka i medija na jednom mestu, tako da njima možete upravljati bilo gde—na računaru, uređaju HTC Desire 828 i drugim mobilnim uređajima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?