HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Prenos podataka sa iPhonea pomoću usluge iCloud

Ako imate nalog iCloud, sinhronizujte iPhone sadržaj na svoju memoriju iCloud, zatim prenesite sadržaj na HTC Desire 828 . Možete da prenesete sledeće tipove sadržaja sa iClouda: kontakte, obeleživače, tekstualne poruke, poruke sa iMessagea, kalendarske događaje i fotografije.
  1. Na Početnom ekranu, dodirnite > Podešavanja > Prebacivanje podataka sa drugog telefona.
  2. Dodirnite iPhone > Uvoz iz iCloud sigurnosnog skladišta.
  3. Pratite korake prikazane na ekranu kako biste kreirali rezervnu kopiju podataka sa svog iPhonea u memoriju iCloud.
  4. Unesite svoju iCloud e-mail adresu i lozinku, a zatim dodirnite Prijavi se.
  5. Odaberite iPhone sigurnosnu kopiju koju želite preneti na HTC Desire 828 , a zatim dodirnite Dalje.
  6. Odaberite vrste sadržaja koje želite da prenesete, a zatim dodirnite Uvezi.
  7. Pričekajte dok se prenos ne završi, a zatim dodirnite Gotovo.
Napomena: Samo se neki podaci o kontaktu mogu preneti, kao što su ime kontakta, fotografija, adresa, e-mail adresa, rođendan, datum godišnjice i beleške.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?