HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Obnavljanje rezervne kopije sa memorije u oblaku

Ukoliko ste ranije koristili HTC kreiranje rezervne kopije, možete da obnovite rezervnu kopiju kada prvi put uključite HTC Desire 828 ili nakon fabričkog resetovanja.
Važno: Zavisno od količine sadržaja, obnavljanje rezervne kopije na HTC Desire 828 preko veze za prenos podataka može uzrokovati dodatne troškove i trajati dugo. Preporučeno je korišćenje Wi‍-Fi veze.
 1. Sa ekrana Dodajte svoj nalog, prijavite se na svoj Google nalog.
 2. Ukoliko vidite ekran Nabavite svoju aplikaciju i podatke, dodirnite Obnovi iz ove rezervne kopije, a zatim izaberite Podesi kao novi uređaj.
  Važno: Videćete ovaj ekran ukoliko ste ranije kreirali rezervnu kopiju starog telefona koristeći Google kreiranje rezervne kopije. Nemojte ništa obnavljati sa Google rezervne kopije kada želite da obnovite rezervnu kopiju iz HTC kreiranje rezervne kopije.
 3. Na ekranu HTC Advantage, prijavite se sa akreditivima naloga koje ste koristili kao svoj HTC nalog.

  Ili, ukoliko ste preskočili ovaj ekran, dodirnite Obnovi iz HTC kreiranja rezervne kopije na ekranu Prenos ili obnova sadržaja, a zatim se prijavite sa akreditivima naloga koje ste koristili kao svoj HTC nalog.

 4. Izaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite na HTC Desire 828 .
 5. Ako se to od Vas zatraži, odaberite želite li koristiti vezu prenosa podataka ili Wi‍-Fi za obnavljanje rezervne kopije.
 6. Pratite uputstva na ekranu da biste obnovili rezervnu kopiju i nastavili sa podešavanjem telefona.
 7. Otvorite panel Obaveštenja kako biste proverili da li ima obaveštenja za završetak podešavanja telefona.

Besplatne aplikacije možete povratiti sa Google Play-u pozadini, a proces možete pratiti u delu statusne trake sa obaveštenjima. Za povratak plaćenih aplikacija, potrebno ih je preuzeti i instalirati iz aplikacije Google Play.

Nakon instalacije, Vaše aplikacije će se pojaviti na ekranu Aplikacije. Nakon što se sve aplikacije ponovo instaliraju, prečice ekrana Aplikacije i Početnog ekrana biće organizovane kao pre kreiranja rezervne kopije. Za vreme obnavljanja aplikacija možete nastaviti da koristite HTC Desire 828 .

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?