HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Prva podešavanja Vašeg novog HTC Desire 828 telefona

Kada prvi put uključite HTC Desire 828 , potrebno je da zadate podešavanja.
Savet: Možete uključiti opciju TalkBack kako biste upravljali svojim uređajem govorom pre odabira jezika. Pritisnite i držite dva prsta na ekranu dok ne začujete obaveštenje da je uključeno stanje dostupnosti.
Postupajte prema uputstvima na ekranu kako biste odabrali vrstu povezivanja na Internet, prijavili se na naloge, podesili zaključavanje ekrana i drugo.

Tokom podešavanja, postoje različiti načini koje možete izabrati za prenos i obnavljanje sadržaja na HTC Desire 828 . Preporučuje se da izaberete samo jedan od sledećih metoda da biste izbegli prepisivanje sadržaja koji je već uvežen na HTC Desire 828 :

 • Koristite Google kreiranje rezervne kopije ukoliko ste ga koristili da kreirate rezervnu kopiju starog telefona i treba da obnovite samo aplikacije a ne i druge tipove sadržaja. Na ekranu Nabavite svoju aplikaciju i podatke, izaberite stari telefon i aplikacije koje želite da obnovite na HTC Desire 828 .

  Ako imate druge tipove sadržaja za prenos ili obnavljanje sa starog telefona, dodirnite Obnovi iz ove rezervne kopije, a zatim odaberite Podesi kao novi uređaj.

 • Koristite HTC kreiranje rezervne kopije za obnavljanje prethodne rezervne kopije iz memorije na oblaku. Na ekranu HTC Advantage, prijavite se sa akreditivima naloga koje ste koristili kao svoj HTC nalog. Ili možete da dodirnete Obnovi iz HTC kreiranja rezervne kopije na ekranu Prenos ili obnova sadržaja.
 • Ako imate sadržaj sa drugog telefona koji želite da prenesete, bilo da je to Android, iPhone ili drugi telefon, dodirnite Prenesi sadržaj na ekranu Prenos ili obnova sadržaja.

  U zavisnosti od tipa starog telefona koji imate, za više detalja pogledajte sledeće:

  Prenos sadržaja sa Android telefona

  Prenos sadržaja sa iPhonea

 • Podesite zaključavanje ekrana da pomogne u zaštiti HTC Desire 828 .
Napomena: Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su službe prema mestu gde se nalazite ili automatsko sinhronizovanje onlajn naloga, mogu prouzrokovati dodatne troškove za prenos podataka. Kako biste izbegli nekontrolisani promet podataka, isključite navedene funkcije u Podešavanjima. Za više informacija o uslugama određivanja lokacije, pogledajte Uključivanje i isključivanje usluga lokacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?