HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Baterija

Punjenje baterije

Preporučujemo da napunite bateriju pre nego što uključite HTC Desire 828 i počnete da ga koristite.
Važno:
  • Ukoliko je baterija bila prazna nekoliko dana, potrebno je puniti uređaj HTC Desire 828 nekoliko minuta pre nego što ga uključite.
  • Za punjenje telefona HTC Desire 828 koristite isključivo isporučeni punjač i USB kabl. Kada je nivo baterije nizak, koristite punjač za punjenje baterije, a ne USB kabl za povezivanje sa računarom.
  1. Priključite manji kraj USB kabla u USB konektor.
  2. Priključite drugi kraj USB kabla u punjač.
  3. Punjenje ćete pokrenuti priključenjem punjača u električnu utičnicu.
Napomena:
  • Kao mera opreza, baterija će prekinuti punjenje ako se pregreje.
  • Takođe, izbegnite punjenje baterije u vrućem okruženju.
  • Kada koristite Internet pretraživač i punite bateriju istovremeno, uređaj HTC Desire 828 se može dodatno zagrejati. To nije ništa neuobičajeno.
  • Za očuvanje energije, isključite punjač iz utičnice nakon što se Vaš uređaj napunio.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?