HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za čuvanje fotografija, video-zapisa i muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ukoliko aplikacija nudi mogućnost skladištenja na memorijskoj kartici, možete je sačuvati na njoj.
Napomena: Memorijska kartica je dodatna oprema i prodaje se zasebno.
Važno:
  • Premeštanjem aplikacija na memorijsku karticu ne pravi se sigurnosna kopija aplikacija. Ako izvršite fabrički reset, Vaš telefon će izgubiti te aplikacije. Biće potrebno da ih ponovo instalirate.
  • Kada izvadite memorijsku karticu i ubacite je u drugi telefon, aplikacije na memorijskoj kartici se neće automatski instalirati na drugi telefon. Biće potrebno da ih ponovo instalirate.

Ubacivanje memorijske kartice

  1. Prstom ili palcem otvorite poklopac slota za karticu.
  2. HTC Desire 828 okrenite nadole, umetnite microSD u slot za memorijsku karticu, tako da pozlaćene niti budu okrenute nagore i prema slotu.
  3. Zatvorite poklopac slota za karticu. Poklopac slota za karticu pritisnite odozgo nadole tako da se uglavi na mesto.

Odvajanje memorijske kartice

Pre nego što izvadite memorijsku karticu iz svog HTC Desire 828 , dok on još uvek radi, odvojte je, kako biste izbegli oštećivanje datoteka na memorijskoj kartici.
Idite na Podešavanja > Memorija, a zatim dodirnite Izbaci SD karticu.

Izbacivanje memorijske kartice

  1. Prstom ili palcem otvorite poklopac slota za karticu.
  2. Gurnite memorijsku karticu da biste je izbacili iz slota.
  3. Zatvorite poklopac slota za karticu. Poklopac slota za karticu pritisnite odozgo nadole tako da se uglavi na mesto.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?