HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ažuriranja HTC aplikacija

S vremena na vreme, HTC dodaje ili poboljšava funkcije u aplikacijama, kao što su HTC Sense Home, Kamera, Galerija i mnoge druge. Preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja za HTC i druge aplikacije iz Google Play da biste uživali u novim i poboljšanim funkcijama. Neke HTC aplikacije, koje su fabrički instalirane u određenim telefonima, takođe mogu da se preuzmu iz Google Play.
Napomena: Informacije u ovom uputstvu možda nisu najažurnije ako je dostupno više nedavnih ažuriranja za aplikacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?