HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako mogu da uvezem obeleživače iz svog starog HTC telefona?

Pratite ove korake da biste uvezli obeleživače iz aplikacije HTC Internet sa vašeg starog HTC telefona na vaš novi HTC telefon.
  1. Preuzmite i instalirajte sledeće aplikacije iz Play Store:
    • Na vašem novom HTC telefonu: Aplikacija HTC Internet
    • Na vašem starom HTC telefonu: HTC alatka za prenos
  2. Na vašem novom HTC telefonu: Idite na Podešavanja > Prebacivanje podataka sa drugog telefona. Dodirnite HTC Android telefon > Puni prenos.
  3. Pratite uputstva da biste uparili svoje HTC telefone.
  4. Na vašem starom HTC telefonu: Pregledajte tipove podataka koje želite da kopirate i pobrinite se da opcija Obeleživači bude izabrana. Dodirnite Prenos.
  5. Kada se proces završi, dodirnite Gotovo na oba telefona.
  6. Da biste brzo proverili obeleživače, u aplikaciji HTC Internet dodirnite > Obeleživači.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?