HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da izvučem najviše od vidžeta HTC Sense Home?

Vidžet HTC Sense Home može automatski da prebacuje tri skupa ikona aplikacija na osnovu toga da li ste kod kuće, na poslu ili na putu. Da bi se to obezbedilo, potrebno je da proverite da li imate sva potrebna podešavanja.
  • Proverite da li ste podesili vidžet HTC Sense Home. Ako na vidžetu vidite poruku Dodirnite da biste personalizovali, dodirnite je da biste podesili vidžet.
  • Pobrinite se da imate pristup internetu. Idite na Podešavanja i uključite opciju Wi‍-Fi ili Mobilni podaci.
  • Uverite se da ste uključili podešavanje lokacije u meniju Podešavanja > Lokacija.
  • Proverite da li ste svoju tačnu lokaciju i podatke za ličnu upotrebu podelili sa HTC. Na ovom vidžetu dodirnite > > Personalizuj HTC Sense Home, a zatim odaberite sve opcije.
  • Pobrinite se da vaša kućna adresa i adresa na poslu budu podešene. Na ovom vidžetu, dodirnite > > Podešavanje lokacija, a zatim dodajte svoje adrese.
  • Pobrinite se da usluga određivanja lokacije bude omogućena za skeniranje mreža čak i kada je Wi‍-Fi isključen. U meniju Podešavanja, dodirnite stavku Wi-Fi > > Napredna podešavanja, a zatim proverite da li je opcija Skeniranje uvek dostupno izabrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?