HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se ne prikazuju moju kalendarski događaji?

Ako u aplikaciji Kalendar ne možete da pronađete događaje iz vaših naloga e-pošte ili društvenih mreža, proverite da li je opcija Sinhronizacija kalendara uključena u meniju Podešavanja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
  2. Dodirnite vrstu naloga. Ako se podržava više naloga (kao što je Exchange ActiveSync), dodirnite nalog koji želite da sinhronizujete.
  3. Odaberite Kalendar, a zatim dodirnite > Sinhronizuj sada.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?