HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Kako da prebacujem između HTC Sense tastature i načina unosa trećih strana?

Ako ste instalirali način unosa ili tastaturu trećih strana, uključite je i odaberite kao svoju trenutnu tastaturu.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Jezik i tastatura.
  2. Pod stavkom Tastatura i načini unosa, dodirnite Trenutna tastatura > Izaberite tastature.
  3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. za način unosa treće strane.
  4. Pritisnite .
  5. Dodirnite stavku Trenutna tastatura, a zatim izaberite da li da se koristi HTC Sense Input ili način unosa treće strane.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?