HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da prebacujem između HTC Sense tastature i načina unosa trećih strana?

Ako ste instalirali način unosa ili tastaturu trećih strana, uključite je i odaberite kao svoju trenutnu tastaturu.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Jezik i tastatura.
  2. Pod stavkom Tastatura i načini unosa, dodirnite Trenutna tastatura > Izaberite tastature.
  3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. za način unosa treće strane.
  4. Pritisnite .
  5. Dodirnite stavku Trenutna tastatura, a zatim izaberite da li da se koristi HTC Sense Input ili način unosa treće strane.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?