HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li ekran zaključavanja može da se ukloni ili sakrije?

Da. Ako želite da nemate ekran zaključavanja, možte da ga onemogućite u aplikaciji Podešavanja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Bezbednost.
  2. Dodirnite Zaključavanje ekrana > Bez zaključavanja ekrana. Bezbednosni ekran i ekran zaključavanja će biti onemogućeni.
Napomena: Neke Exchange bezbednosne police mogu da nametnu da ekran zaključavanja bude omogućen pomoću PIN-a i/ili lozinke.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?