HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Kako da promenim potpis u svojim e-porukama?

Ako ste dodali više naloga e-pošte na svoj telefon, potrebno je da promenite potpis na svakom nalogu.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
  2. Prevucite prstom udesno od leve ivice ekrana da biste otvorili klizni meni, a zatim dodirnite neki nalog e-pošte.
  3. Dodirnite > Podešavanja > Opšta podešavanja > Potpis.
  4. Unesite tekst koji želite da koristite kao svoj potpis, a zatim dodirnite Sačuvaj.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?