HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li HTC BlinkFeed mogu da koristim čak i kada nisam na mreži?

Da. HTC BlinkFeed prikazuje keširani sadržaj kada niste povezani sa internetom.

Idite na HTC BlinkFeed podešavanja i dodirnite Čitanje vesti van mreže da biste podesili da li za čitanje van mreže treba da se keširaju samo tekstovi ili celi članci.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?