HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Poslao/la sam neke datoteke preko Bluetooth-a na moj računar. Gde se one nalaze?

Kada šaljete informacije koristeći Bluetooth, lokacija na koju će se sačuvati zavisi od tipa informacije i prijemnog uređaja. Ako šaljete kalendarski događaj ili kontakt, obično će biti dodati direktno u odgovarajuću aplikaciju na prijemnom uređaju.

Ako šaljete drugi tip datoteke na Windows računar, obično će se sačuvati u fascikli Bluetooth Exchange u okviru vaših ličnih fascikli.

  • Na operativnom sistemu XP, ta putanja može biti: C:\Documents and Settings\[your username]\My Documents\Bluetooth Exchange
  • Na operativnom Windows Vista, ta putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents
  • Na operativnom sistemu Windows 7, ta putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
  • Na operativnom sistemu Windows 8, ta putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents

Ako datoteku šaljete na drugi uređaj, lokacija čuvanja može da zavisi od tipa datoteke. Na primer, ako šaljete datoteku slike na drugi mobilni telefon, ona se može sačuvati u fascikli pod nazivom „Images​“‍ (Slike).

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?