HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li telefon može automatski da se prebaci na mobilnu mrežu kada Wi‍-Fi veza ne postoji ili je slaba?

Da. Telefon možete da podesite da se automatski prebaci na mobilnu mrežu kada nema dostupne Wi‍-Fi mreže ili je signal slab.
  1. Sa dva prsta povucite statusnu traku kako biste otvorili Brza podešavanja.
  2. Ako je Wi‍-Fi veza isključena, dodirnite pločicu Wi‍-Fi da biste je uključili.
  3. Dodirnite .
  4. Dodirnite > Napredno.
  5. Izaberite Automatsko prebacivanje na mobilnu mrežu.
Napomena: Ova funkcija možda nije na raspolaganju kod nekih telefona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?