HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se ekran ne rotira kada telefon okrenem na stranu?

Ako se ekran ne rotira kada ga okrenete na stranu, prvo proverite da li je opcija Autorotacija ekrana odabrana u meniju Podešavanja > Ekran i gestovi (ili Prikaz, gestovi i tasteri). Ako je Autorotacija ekrana već odabrano, pokušajte sa ponovnom kalibracijom ekrana u slučaju da orijentacija ekrana ne reaguje pravilno na način na koji držite svoj telefon.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  2. Dodirnite Kalibracija G-senzora.
  3. Stavite telefon na ravnu površinu, a zatim dodirnite Kalibrisati.
  4. Nakon procesa ponovne kalibracije, dodirnite U redu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?