HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako mogu da isključim TalkBack?

Da biste isključili TalkBack, prvo treba da ga otkažete da biste mogli normalno da se krećete po ekranu osetljivom na dodir, a zatim ga isključite u meniju Podešavanja.
  1. Na početnom ekranu prstom iscrtajte slovo „L​“‍ da bi se prikazale TalkBack kontrole.
  2. Dodirnite Pauziraj povratne informacije.
  3. Dodirnite taster U redu, a zatim dvaput dodirnite taster da biste obustavili TalkBack.
  4. Idite na Podešavanja > Dostupnost > TalkBack, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste isključili TalkBack.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?