HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ne mogu da izađem iz aplikacije. Šta da radim?

Ako pritiskom na ne možete da izađete iz aplikacije, pokušajte da istovremeno pritisnete i zadržite i . Ako vam ovo uspe, to znači da ste verovatno slučajno omogućili pričvršćivanje ekrana.
Idite u Podešavanja, dodirnite Bezbednost > Pričvršćivanje ekrana, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste isključili pričvršćivanje ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?