HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako funkcioniše vidžet HTC Sense Home?

Na osnovu vaše lokacije i korišćenja telefona, vidžet HTC Sense Home će na početnom ekranu prikazati vaše najčešće korišćene aplikacije. On će takođe grupisati aplikacije prema tome da li ste na putu, kod kuće ili u kancelariji. Takođe ćete videti preporuke za aplikacije u fascikli Predlozi za Vas.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?