HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li moj HTC telefon ima posebno dugme za kameru?

Ne, ali možete da konfigurišete tastere za JAČINA ZVUKA tako da postanu tasteri za otpuštanje okidača ili zumiranje.

Više detalja možete naći u odeljku Kamera u ovom korisničkom uputstvu ili u „Kako da​“‍ člancima.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?