HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li treba da se ubaci SIM kartica da bi se koristio HTC prenos?

Br. HTC prenos koristi Wi‍-Fi da bi preneo podatke sa vašeg starog telefona na vaš novi telefon. Na vašem starom telefonu možete da koristite Wi‍-Fi ili vezu za prenos podataka da biste preuzeli HTC alatka za prenos.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?