HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da dobijam predloge aplikacija na HTC Sense Home vidžetu? Nikada ranije nisam koristio/la takve vrste aplikacija.

Kada prvi put uključite svoj telefon, HTC preporučuje aplikacije i prikazuje ih u fascikli Predlozi na vidžetu HTC Sense Home. Različiti korisnici mogu videti različite skupove preporuka za aplikacije i to zavisi od regiona.

Ako ste izabrali da delite podatke za ličnu upotrebu kada ste prvi put podešavali telefon, dobijaćete preporuke na osnovu aplikacija koje ste preuzeli. Biće potrebno izvesno vreme da HTC Sense Home uči od Vas i da vam predloži aplikacije ili sadržaj koji prilično odgovara vašim sklonostima. Preporuke koje možete dobiti biće preciznije sa vremenom.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?