HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li će snimljene fotografije imati geografsko označavanje?

Ako uključene usluge određivanja lokacije u meniju Podešavanja i geografsko označavanje u aplikaciji Kamera, onda će fotografije koje ste snimili imati geografske oznake ili informacije o lokaciji.

Ukoliko ne želite da vaše fotografije imaju geografsko označavanje, poništite opciju Geografsko označavanje fotografija u podešavanjima Kamera.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?