HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da uklonim duplirane kontakte?

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
  2. Dodirnite > Upravljanje kontaktima > Ukloni duplikate.
  3. Dodirnite Telefon ako uklanjate duplikate koji su sačuvani u memoriji telefona ili dodirnite nalog koji ima duplirane kontakte.
  4. Dodirnite OK da biste izbrisali duplirane kontakte. Ili, da biste izabrali koje duplikate treba ukloniti, dodirnite Otkaži. Odaberite one koje želite da uklonite, a zatim dodirnite Obriši.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?