HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta se dešava kada otvorim datoteku primljenu preko Bluetooth-a?

Kada otvorite datoteku primljenu preko Bluetooth-a, ono što se dalje dešava zavisi od tipa datoteke:
  • Multimedijalne datoteke i dokumenti obično se direktno otvaraju u kompatibilnoj aplikaciji. Na primer, ako otvorite muzičku numeru, ona će početi da se reprodukuje u aplikaciji Muzika.
  • Ako se radi o datoteci vKalendara, odaberite kalendar u koji želite da sačuvate događaj, a zatim dodirnite Uvezi. vKalendar se dodaje u vaše Kalendar događaje.
  • Ako se radi o datoteci kontakta vKartica, možete izabrati da uvezete jedan, nekoliko ili sve kontakte sa vaše liste kontakata.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?