HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran mi se isključuje kada uključim razglas. Kako da ga ponovo uključim?

Pritisnite dugme za NAPAJANJE da uključite ekran. Da biste izbegli slučajno završavanje poziva zbog korišćenja razglasa, idite na Podešavanja > Dostupnost i pobrinite se da opcija Dugme za napajanje prekida vezu bude deaktivirana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?