HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Tokom putovanja sam promenio/la vremenske zone. Da li u aplikaciji Kalendar mogu da proverim vremensku razliku između grada u kome se trenutno nalazim i matičnog grada?

Kada pregledavate Kalendar događaje dok putujete, može vam biti od pomoći da vidite vremenske zone vaše trenutne lokacije i vašeg matičnog grada. Da biste to uradili, podesite drugu vremensku zonu za vaše Kalendar događaje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Kalendar.
  2. Dodirnite > Podešavanja.
  3. Pod opcijom Podešavanje prikaza dana, dodirnite Odaberi drugu vremensku zonu.
  4. Dodirnite Podesi automatski.
  5. Proverite da li je vremenska zona pod stavkom Izbor vremenske zone kod kuće pravilno podešena za vaš matični grad. Ako nije, dodirnite ovo podešavanje i potražite vaš matični grad.

    U prikazu dana ćete uporedo videti trenutnu vremensku zonu i vremensku zonu kod kuće.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?