HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto u svojim aplikacijama ne mogu da koristim pokrete sa više prstiju?

To je zato što su Medijski pokreti podrazumevano uključeni. Ovo omogućava da pokret sa tri prsta bude isključivo namenjen deljenju sadržaja ili korišćenju sa HTC aplikacijama. Pokrete sa više prstiju (pokrete sa tri ili više prstiju) nećete moći da koristite za druge svrhe.
Da biste pokrete sa više prstiju koristili u igrama ili aplikacijama muzičkih instrumenata, otkažite opciju Medijski pokreti u meniju Podešavanja > Ekran i pokreti (ili Ekran, pokreti i tasteri).
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?