HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje pokreta povećavanja

Ako imate problema sa vidom ili biste jednostavno želeli bolje da vidite neke stvari na ekranu, koristite pokrete povećavanja, kako biste uvećali određene delove ekrana svog telefona.

  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
  2. Dodirnite Pokreti povećavanja i pročitajte uputstvo o korišćenju.
  3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili ili isključili opciju Pokreti povećavanja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?