HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanja dostupnosti

Možete uključiti ili isključiti funkcije i usluge dostupnosti. Nakon što ste preuzeli i instalirali neki od alata dostupnosti, poput čitača ekrana, koji omogućuje govorne povratne informacije, takođe ih možete kontrolisati koristeći ova podešavanja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
  2. Dodirnite ili odaberite željena podešavanja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?