HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje podrazumevanih aplikacija

U Podešavanjima možete da izaberete podrazumevane aplikacije za pretraživanje Interneta, razmenu tekstualnih poruka i više.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Aplikacije.
  3. Dodirnite > Konfiguriši aplikacije > Podrazumevane aplikacije.
  4. Izaberite podrazumevanu pomoć i glasovni unos, web pregledač, telefon i aplikacije za razmenu poruka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?