HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kontrolisanje dozvola aplikacije

Kada po prvi put otvorite aplikacije, od Vas će se zatražiti da im date dozvolu da pristupe određenim podacima ili funkcijama, kao što su kontakti ili mikrofon. Ovo vam pruža više kontrole nad time koje aplikacije imaju ovlašćeni pristup.
  • Ukoliko sumnjate da su određene aplikacije zlonamerne ili zahtevaju nepotrebne dozvole, možete izabrati Odbij da biste zaštitili svoj telefon.
  • Ukoliko izaberete Odbij u pouzdanoj aplikaciji, možda nećete moći da koristite aplikaciju ili pristupite svim njenim funkcijama. Kada do ovoga dođe, idite na Podešavanja da biste promenili dozvole aplikacije.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Aplikacije.
  3. Dodirnite aplikaciju koju želite da konfigurišete, a zatim dodirnite Dozvole.
  4. Izaberite koje dozvole želite da uključite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?