HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje digitalnog sertifikata

Koristite digitalne sertifikate kako biste omogućili pristup HTC Desire 825 uređaja VPN-u ili zaštićenim Wi-Fi mrežama, kao i kako biste osigurali autentifikaciju onlajn zaštićenih servera. Iste informacije možete dobiti od svog administratora mreže ili ih preuzeti sa Internet stranica koje zahtevaju autentifikaciju.
Važno:
 • Pre instaliranja sertifikata, potrebno je dodeliti PIN ili lozinku zaključanom ekranu.
 • Neke aplikacije, poput Vašeg pretraživača ili e-maila, omogućuju Vam da instalirate navedene sertifikate unutar aplikacije. Pogledajte deo Pomoć u aplikaciji za više informacija.
 1. Sačuvajte datoteku sertifikata u glavni folder HTC Desire 825 uređaja.
 2. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Bezbednost.
 3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Dodirnite Instaliraj iz memorije ako je Vaša memorijska kartica podešena kao prenosna memorija.
  • Dodirnite Instaliraj iz memorije telefona ako je Vaša memorijska kartica podešena kao prenosna memorija.
 4. Pretražite sertifikat i odaberite ga.
 5. Unesite ime sertifikata i odaberite kako će se koristiti.
 6. Dodirnite U redu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?